Wellness Felsefesinin Boyutları

Biraz daha derine inelim ve wellness felsefesini boyutlandıralım…

Wellness, zihinsel ve duyusal, düşünsel ve yaratıcı, çevresel, mesleki, fiziksel, ruhsal ve sosyal alanlarda boyutlandırılıyor. Fiziksel boyut, üzerinde çokça durduğumuz vücudumuza yaptığımız iyilikleri kapsıyor. Beden farkındalığımızı geliştiren fiziksel wellness boyutu ile dengeli ve sağlıklı beslenmeye dikkat ederek, vücudumuzun ihtiyacı olan egzersizleri yapmamıza ve düzenli sağlık kontrollerimizi gerçekleştirmemize işaret ediyor. Fit bir görünüm için gerçekleştirdiğimiz aktiviteleri yine wellness’ın fiziksel boyutunda değerlendirebiliriz. Fakat unutmamalıyız ki tüm bu farklı boyutlar birbiri ile ciddi anlamda birbirlerine sıkı sıkıya bağlılar ve birbiri ile etkileşim halindeler. Yaptığımız sporun vücudumuza olumlu yönde etki etmesi kadar ruhsal açıdan da rahatlatması, dinlediğimiz sakinleştirici etkiye sahip bir müziğin yaratıcılığımızı perçinlemesi gibi zincirleme bir etkiden söz etmemiz mümkün.

Düşünsel ve yaratıcı boyutunda ise, bireyin kişisel gelişimine, eğitim ve başarısına etki eden yönü ile karşılaşırız. Yeni fikirler, farklı öğrenme biçimlerine kucak açan bir sürece işaret eder; yaratıcılık, özgünlük ve yeniliğin kapılarını aralarız bu boyutta. Sağlıklı düşünebilme süreçlerini kapsayan düşünsel ve yaratıcı wellness boyutu, bize olaylara ve durumlara karşı eleştirel düşünebilme yetisini kazandırır.

Sosyal ilişkilerimizi, çevremiz ile kurduğumuz iletişimi wellness’in sosyal boyutunda değerlendiririz. Gönüllü faaliyetlere katılımlarla sosyal çevremizdeki ağı genişletebilir, kendimizi insanlar karşısında doğru tanıyabilme ve tanıtabilme imkanı yakalarız. Ruhsal boyutu ise, öze indiğimizi en yoğun hissettiğimiz wellness boyutudur. Kendimizi anlamayı, hayatı sorgulamayı ve içsel bir arınmayı derinlemesine hissettiğimiz ruhsal boyut, aynı zamanda sosyal boyuttan beslenerek kendini tamamlamaya geçer. Farklı hikayeler, alıştığımızın dışında yaşamlar bize empati yeteneğini sunarak yeni sorgulama pencereleri yaratır. Yaşamaktan memnuniyet durumumuzu irdelememiz, ‘iyi’ye olan inancımız ruhsal boyutta gelişimimizi sağlayacak sürecin içerisindedir.

Biraz daha kendi dünyamızdan çıkıp dışarıda neler oluyor sorusuna verdiğimiz cevap bizi çevresel boyuta götürür. Kendi dünyamız dışında yaşanan toplumsal olayları, çevremizde olup bitenleri farklı bir bakış açısıyla değerlendirmemize yardımcı olur. Mesleki boyutunda, işte aldığımız tatmin ve gelişim ilk sırada yer alan konulardandır. Ekonomik gelirimiz, eğitimimiz, çalıştığımız sektöre göre yaşımız ve konumumuz mesleki boyutu değerlendirmemizde etkilidir.